top of page
EM.png
Soyut Arkaplan

EĞİTİM MODELİMİZ

Bilimsel Eğitim Felsefemiz: Kapsayıcı Eğitim Modeli

Bilim Koleji olarak öğrencilerimizin gerek akademik gerek sosyal gelişimlerini, ulusal ve evrensel eğitim dinamiklerini göz önünde bulundurarak hazırladığımız programlarla en üst düzeye taşıyoruz.

 

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası başarılarını artıracak yeni uygulamalara öncelik veriyoruz. Bu bağlamda bilgiyi deneyimsel uygulamalarla özümseyerek beceriye dönüştürebilecek nesiller yetiştiriyoruz. Bu amaçla eğitim bilimlerinde “bilim, teknoloji, mühendislik, matematik” disiplinlerinin birbiriyle bağlantılı şekilde ele alındığı Uluslararası STEM Müfredatı ile Kapsayıcı Eğitim Modeli’ni entegre ederek çocuklarımıza üretme becerisi kazandırıyoruz.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi’ne (CEFL) uygun oluşturulmuş Yabancı Diller müfredatımızla öğrendiği dilde yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, araştırma yapabilen ve toplum bilincine sahip dünya vatandaşları yetiştiriyoruz.

 

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini önceliyor ve ulusal sınavlarda yüksek bireysel ve kitlesel başarı elde etmelerini sağlayan çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda ders içi ve ders dışı çalışmalar ve akademik gelişim takip modüllerimizle öğrencilerimizin ulusal sınavlara kesintisiz bir şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz.

Gelişim Odaklı Rehberlik çalışmalarımız ile bütün öğrencilerimiz için psikolojik ve bilişsel envanter uygulamaları yaparak öğrenci ve velilerimizi yönlendiriyoruz. Bütün öğrencilerimizin akademik gelişimlerini bireysel olarak takip ediyor ve sınav gruplarındaki öğrencilerimiz için ulusal sınavlara yönelik; sınava hazırlık, sınav öncesi, sınav anı ve sınav sonrası süreçleriyle ilgili rehberlik ve tercih danışmanlığı gerçekleştiriyoruz.

Bilim Koleji öğrencilerini güçlü ve farklı kılan, Kapsayıcı Eğitim Programları’mızdır. Bu programda yer alan; Matematik Okuryazarlığı, İleri Bilişsel Uygulamalar, Müzede Eğitim, Bilime Yolculuk, Küresel farkındalık, İnovasyon, Düşünme Becerileri, Okuma-Yazma-Metin-Sunum-Müzakere Atölyeleri, Kodlama, gibi dersler, öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerini ön plana çıkarır.

bottom of page